Zdechovice

Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1311 roku, ale dzisiejsze brzmienie nazwy wsi było znane dopiero w 1720 roku. W latach 1353 - 1363 wieś była własnością Jakuba ze Zdechovic. W XVI po właścicielach ziemskich ze Zdechovic wieś przejęli wieku panowie z Vartenberka, od których w 1516 roku wieś odkupił Vilém z Pernštejna. W 1547 roku jego syn Jan z Perštejna sprzedał całą posiadłość nowobydżowską wraz ze Zdechovicami cesarzowi Ferdynandowi II, który tego samego roku sprzedał je Vilémowi z Valdštejna. Następni właściciele zmieniali się. W 1783 roku przeprowadzono reformę Raaba, dzięki której częściowo zaspokojono panujący głód ziemi, przydzielając osadnikom ziemię po rozparcelowanym folwarku Prasek.

Zwiedzanie wirtualne

Kalendarz imprez

(Šípková Růženka)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
28.11.2021 16:00

(4 tenoři - novoroční koncert)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
9.12.2021 19:00

rop eu