Zachrašťany

Teren wsi Zachrašťany jest miejscem znalezisk archeologicznych z epoki brązu. Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1297 roku. Wieś została założona w miejscu starej twierdzy, zdobytej i zburzonej w 1425 roku. Należała do właścicieli ziemskich Buzka, Všeslawa i Křišťana z Zachrašťan. Okazało się jednak, że byli oni zwykłymi rozbójnikami, którzy według archiwum rožmberskiego z 1299 roku, wyrządzili ogromne szkody władykowi hradišťskiemu Dětřichowi z Třebelovic. Władykowie z Zachrašťan byli właścicielami posiadłości aż do 1432 roku, w którym sprzedali je Janowi z Labounie. W 1520 roku Zachrašťany kupił Vilém z Pernštejna i przyłączył je do dóbr novobydžovskich. W 1569 roku Zachrašťany kupiło miasto Nový Bydžov i pod jego zarządem pozostały aż do 1848 roku.

Zwiedzanie wirtualne

Kalendarz imprez

(Šípková Růženka)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
28.11.2021 16:00

(4 tenoři - novoroční koncert)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
9.12.2021 19:00

rop eu