Měník

Teren wsi Měník został osiedlony już w pradawnych czasach. Dowodem na to jest odkryte w 1888 roku rozległe cmentarzysko należące do ludów kultury popielnicowych pól typu śląskiego. W 1599 roku dwór z wszystkimi gruntami wsią i poddanymi zakupiło miasto Nový Bydžov od Martina Měnickiego z Červené Vsi (Červeněvsi). W 1775 roku mělniccy poddani wzięli udział w dużym powstaniu i zmusili novobydžovskich radnych do rozparcelowania miejscowego dworu. Już w latach osiemdziesiątych XVIII wieku miejscowi chłopi stali się właścicielami ziemi, przestali odrabiać pańszczyznę a ich obowiązek został przemianowany na formę pieniężnej reluicji, którą płacili do 1848 roku.

Zwiedzanie wirtualne

rop eu