Králíky

Pierwsza wzmianka pisemna o wsi Králíki pochodzi z 1635 roku, kiedy znajdowała się jeszcze w rękach Jana Weigharta z Herberštejna. W 1686 roku jego potomkowie sprzedali ją klasztorowi w Broumowie i od tego czasu Králíki należały do posiadłości w Sloupnie. Benedyktyni z Broumova osiedlili we wsi kolonizatorów niemieckich pochodzących z folwarków z terenów przygranicznych. W 1775 roku w okresie reform Raaba w okolicy wsi benedyktyni wysuszyli pięć stawów rybnych a otrzymaną w ten sposób ziemię rozdzielili pomiędzy bezrolnych chłopów.

Z wsią Králíki sąsiadują Řehoty, Podoliby i Chmelovice. We wsi Chmelovice stoi interesujący dwór w stylu empirowym.

Zwiedzanie wirtualne

Kalendarz imprez

(Šípková Růženka)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
28.11.2021 16:00

(4 tenoři - novoroční koncert)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
9.12.2021 19:00

rop eu