Kobylice

Kobylice, to jedna z najstarszych osad w powiecie Hradec Králové. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1086 roku, kiedy to Kobylice były własnością klasztoru świętego Jerzego w Pradze. Kolejna wzmianka o wsi pochodzi z 1393 roku i można ją znaleźć w tzw. novobydžovskiej księdze sumienia. W archiwach można znaleźć informację mówiącą o tym, że po wojnie trzydziestoletniej wieś została spustoszona. W 1676 roku wieś sprzedano zakonowi benedyktynów w Broumowie. Ci ostatni osiedlili w niej kolonizatorów z Niemiec (zob. kataster Marii Teresy z 1713 roku) i założyli pod wsią Nowy Dwór. Dwór ten został w 1789 roku rozparcelowany a na jego gruntach założono nową wieś Opatov, będącą częścią wsi Kobylice.

Zwiedzanie wirtualne

Kalendarz imprez

(Šípková Růženka)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
28.11.2021 16:00

(4 tenoři - novoroční koncert)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
9.12.2021 19:00

rop eu