Káranice

Pierwszym właścicielem wsi w 1297 roku był Všeslav ze Zachrašťan. Później przeszła pod administrację właściciela ziemskiego Čeňka Šestáka a następnie jego syna Jana. W XV wieku wraz z kilkoma sąsiednimi wsiami Káranice należały do Unka Přestavlckiego, Dobřana z Kochovic i Vaňka Kovalca. Aż do zaniku systemu feudalnego w połowie XIX wieku wieś wchodziła w skład posiadłości chlumeckich. Następnie dobra te stały się mieniem korony królewskiej i w 1790 roku cesarz Józef II zezwolił na podział dużych majątków ziemskich, w wyniku czego osiedlili się na nich osadnicy z zagranicy.

Zwiedzanie wirtualne

Kalendarz imprez

(Šípková Růženka)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
28.11.2021 16:00

(4 tenoři - novoroční koncert)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
9.12.2021 19:00

rop eu