herb gminy Humburky

Humburky

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1359 roku, mimo iż znalezisko dwóch cmentarzysk popielnicowych potwierdza osiedlenie na tym terenie już w młodszej epoce kamienia. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej przez przejęcie i zniekształcenie niemieckiej nazwy “Homburk” (na wysokim zamku). W przeszłości w tym miejscu stała średniowieczna twierdza. Na początku XVII wieku Humburky podzielono na dwie części: 1. część twierdzy od 1615 roku aż do konfiskaty w 1627 roku znalazła się w rękach Adama Kašpara Vančury z Řehnic, natomiast 2.część z folwarkiem była w tym okresie własnością majątku Vratislavów z Mitrovic. W późniejszym okresie właściciele posiadłości często się zmieniali. Po kilkudziesięciu latach wieś kupiła rodzina Richterów. W 1867 roku, późniejszy szlachcic z Burgbrücken, Ferdinand Richter, w miejscu dawnego barokowego pałacyku zbudował we wsi nowy pałaco barokowego pałacyku.gbrückenue.

Zwiedzanie wirtualne

Kalendarz imprez

(Šípková Růženka)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
28.11.2021 16:00

(4 tenoři - novoroční koncert)

Teatr im. Jiraska (Nový Bydžov)
9.12.2021 19:00

rop eu