Tvůrčí seminář batika-šibori

Typ warsztat artysty
Telefon +420 518 633 472
E-mail inofcentrum.zdanice@centrum.cz
Miejsce odbywania się Przedszkole i Szkoła Podstawowa (Lovčice)
Data i czas odbywania się Nie 8.6.2014 17:00
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie
Organizator MŠ a ZŠ Lovčice
Źródło danych Województwo Południowomorawskie
rop eu