HC 2.třídy

Typ hokej
Miejsce odbywania się Kryte lodowisko (Nový Bydžov)
Data i czas odbywania się Nie 9.3.2014 9:00
URL www.novybydzov.cz/vismo/akce.asp?id_org=10716&id=2303
Źródło danych Miasto Nový Bydžov
rop eu